Realizacje

 Spółka Prowadzi szereg tematów modernizacyjnych i wykonawczych. Są to:

  1. Wykonanie instalacji Picado w WCK Jordanki w Toruniu.
  2. Wykonanie instalacji sterowania i napędu kopuł w WCK Jordanki w Toruniu.
  3. Wykonanie urządzenia do montażu łóżeczek dla kontrahenta IKEA.
  4. Demontaż linii produkcyjnych dla IKEA w Szwecji.
  5. Montaż linii produkcyjnej dla IKEA w Polsce.
  6. Przeniesienie tartaku z Austrii dla kontrahenta polskiego.
  7. Wykonanie i montaż instalacji filtrowania spalin dla kontrahenta polskiego.
  8. Przeniesienie maszyn dla Michelin SA.
  9. Wykonanie nowych maszyn i urządzeń dla Michelin SA.
  10. Przeglądy i modernizacje instalacji w Filharmonii w Wejherowie i teatrze w Lublinie.